Tesa® Anti-Slip Tape Yellow/Black

Tesa® 60951 Anti-Slip Tape (Yellow/Black)

Tesa® Anti-Slip Tape Yellow/Black. Avoids accidents. Slip protection thanks to the bright yellow/black colours.

Tesa® 60951 Anti-Slip Tape (Yellow/Black) Read More »